Canolfan Deulol Llandysul – Arweinydd (Cyfnod Mamolaeth)

Canolfan Deulol Llandysul – Arweinydd (Cyfnod Mamolaeth)

MAE ANGEN Y CANLYNOL AR

GANOLFAN DEULUOL LLANDYSUL:

Arweinydd (Cyfnod Mamolaeth)

Yng Nghanolfan Deuluol Llandysul

20 awr yr wythnos

£10,713 y flwyddyn

Addysg at lefel gradd/FfCCh Lefel 5, a/neu phrofiad sylweddol o weithio gyda phlant a theuluoedd.

Cymhwyster Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gweithio gyda Rieni yn ddymunol.

I gael pecyn cais, danfonwch ebost i admin@plantdewi.co.uk neu ffoniwch 01267 221551

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Dyddiad cau:  Dydd Mercher 30ain o Ionawr 2019

Share