Gyfleuster iechyd a lles Llanelli & Cross Hands – Dweud eich dweud!

Gyfleuster iechyd a lles Llanelli & Cross Hands – Dweud eich dweud!

Yr Ystafell Gynadledda, Y Goleudy, Llanelli

07.10.19 10am – 12pm

Dewud eich dweud- Sesiwn Wybodaeth & Gweithdy – Gyfleuster iechyd a lles Llanelli & Cross Hands

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wrthi’n datblygu dau gyfleuster iechyd a lles newydd, Canolfan Iechyd a Lles Cross Hands a Phentref Lles a Gwyddorau Bywyd Llanelli. Hyd yma, mae CGGSG wedi bod yn cynrychioli’r trydydd sector mewn cyfarfodydd yn ymwneud â’r ddau ddatblygiad i edrych ar yr hyn y gallai fod ei angen ar gyfer y trydydd sector.

Hoffem eich gwahodd i ddod draw i gael gwybod mwy am y cynigion sydd wedi’u llunio ac i edrych ar sut y gall eich sefydliad fod yn rhan o’r datblygiadau hyn yn y dyfodol.

Mwy o wybodeth -Pentref Lles a Gwyddorau Bywyd Llanelli

  • yn arddangos y dyluniadau diweddaraf
  • Lluniaeth am ddim ar gael

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555 neu ebost admin@cavs.org.uk

Share