Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Bydd hyn yn cynnig grant digyfyngiad dwy flynedd o £50,000 i tua 140 o elusennau ochr yn ochr â Phartner Datblygu i helpu elusennau i lywio dyfodol cythryblus.

Mae’r gronfa hon yn agored i elusennau bach a chanolig eu maint gydag incwm rhwng £25,000 ac £1 miliwn y flwyddyn sy’n helpu pobl i oresgyn materion cymdeithasol cymhleth fel dibyniaeth, digartrefedd a cham-drin domestig.

Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/about-us/covid#Recover

Share