Lluest Horse and Pony Trust

Lluest Horse and Pony Trust

Swyddi Gwag: Cadeirydd ac Ymddiriedolwyr

Swyddi gwirfoddol (treuliau a dalwyd)

Presenoldeb mewn 6 o gyfarfodydd Ymddiriedolwyr y flwyddyn yn Sir Gaerfyrddin

Rydym wedi cyrraedd amser cyffrous a heriol yn ein datblygiad ac rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd a dau Ymddiriedolwr ychwanegol i’n helpu i gyflawni ein nod o adeiladu menter gymdeithasol gynaliadwy i gefnogi ein nodau ac amcanion elusennol craidd.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl sydd â phrofiad uwch reolwyr o’r sectorau busnes, cymdeithasol, amgylcheddol, cyhoeddus neu drydydd sector.

Mae rhagor o fanylion am ein gwaith i’w gweld ar ein gwefan a’n tudalennau Facebook:

www.lluesthorseandponytrust.co.uk

www.facebook.com/lluest

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rolau, cysylltwch â’r Ymddiriedolwr Rhiannon Pugh ar: 07779 608551 neu anfonwch e-bost i ddatgan eich diddordeb gyda’ch CV at manager@lluesthorseandponytrust.co.uk

Share