Rheolau lleol o ran Covid-19 yn ardal Llanelli

Rheolau lleol o ran Covid-19 yn ardal Llanelli

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o’r coronafeirws (COVID-19) yn ardal Llanelli, mae cyfyngiadau newydd wedi cael eu cyflwyno er mwyn lleihau lledaeniad y feirws a diogelu iechyd y cyhoedd ar gyfer y bobl sy’n byw yn yr ardal.

Daw’r cyfyngiadau i rym am 6pm ddydd Sadwrn, 26 Medi 2020 a byddwn yn parhau i’w hadolygu.

Mwy o wybodaeth

Diweddariadau Coronafeirws (COVID-19)

Share