Map Lleoliad

Sut i’n ffeindio ni

Y Canolfan Mwnt – Caerfyrddin

View Larger Map

Lleolir Canolfan y Mwnt drws nesaf i Neuadd y Sir, Caerfyrddin. Mae’r mynediad ar gyfer cerddwyr ar Heol y Frenhines.

Mae parcio ar gael ym Maes Parcio San Pedr (ar Heol San Pedr), sydd tua pum munud i ffwrdd o’r ganolfan.

Mae’r Ganolfan yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae safleoedd parcio i’r anabl ar gael ym maes Parcio Neuadd y Sir, er fod angen trefnu hyn ymlaen llaw gyda’r Cyngor Sir.

Lawrlwytho map yma

Share