#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr
Cydnabyddiaeth Gymunedol

Mae’r ymgyrch hon ar gau ar gyfer enwebiadau newydd – diolch i bawb a gymerodd ran.

Mae CAVS yn lansio ymgyrch newydd heddiw i gydnabod y gwasanaeth anhygoel y mae rhai siopau ac ati wedi’i ddarparu yn ystod y cyfnod cloi. Ers i fesurau gael eu codi, hyd yn oed ychydig, mae rhai ohonom yn dychwelyd i’r archfarchnadoedd mwy ar gyfer ein siopa yn lle parhau i gefnogi ein siopau lleol. Rydyn ni am gymryd eiliad i adnabod y rhai a ddaeth i’r amlwg pan na allai eraill, a ddaeth o hyd i’r blawd heb glwten, y ffrwythau a’r llysiau ffres… dyma ychydig o hyrwyddiad ychwanegol iddyn nhw a DIOLCH yn fawr iawn gennym ni.

Ewch i’r rhestr gyfredol o  Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr

Rydym i gyd yn gwybod bod Sir Gâr yn cael ei chryfhau gan garedigrwydd ei thrigolion yn dod i’r amlwg i wneud rhywbeth arbennig rhywbeth anghyffredin i gefnogi ei gilydd.

Mae ein siopau , gwasanaethau a busnesau bach lleol hefyd wedi dangos y caredigrwydd hwn trwy fynd ymhellach i sicrhau bod pawb wedi cael cefnogaeth a derbyn yr hyn yr oedd ei angen arnynt.

Nawr yw’r amser i ni gydnabod y teyrngarwch yn ystod y cyfyngiadau a chydnabod a dathlu’r gweithredoedd caredig niferus hyn.
Os yw gwasanaeth lleol wedi gwneud gwahaniaeth i chi, rhywun rydych chi’n ei adnabod neu i’ch cymuned – trwy eu gweithredoedd caredig – dyma’ch cyfle i ddal y foment honno a dweud ‘Diolch ‘.

Lawrlwythwch y poster

Rhannwch eich stori gyda ni
#LockdownLoyalty #WeSaluteYou
Cysylltwch: Jamie.Horton@cavs.org.uk

Share