#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

#LockdownLoyalty – Cydnabyddiaeth Gymunedol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr
Cydnabyddiaeth Gymunedol

Rydym i gyd yn gwybod bod Sir Gâr yn cael ei chryfhau gan garedigrwydd ei thrigolion yn dod i’r amlwg i wneud rhywbeth arbennig rhywbeth anghyffredin i gefnogi ei gilydd.

Mae ein siopau , gwasanaethau a busnesau bach lleol hefyd wedi dangos y caredigrwydd hwn trwy fynd ymhellach i sicrhau bod pawb wedi cael cefnogaeth a derbyn yr hyn yr oedd ei angen arnynt.

Nawr yw’r amser i ni gydnabod y teyrngarwch yn ystod y cyfyngiadau a chydnabod a dathlu’r gweithredoedd caredig niferus hyn.
Os yw gwasanaeth lleol wedi gwneud gwahaniaeth i chi, rhywun rydych chi’n ei adnabod neu i’ch cymuned – trwy eu gweithredoedd caredig – dyma’ch cyfle i ddal y foment honno a dweud ‘Diolch ‘.

Lawrlwythwch y poster

Rhannwch eich stori gyda ni
#LockdownLoyalty #WeSaluteYou
Cysylltwch: Jamie.Horton@cavs.org.uk

Share