Cystadleuaeth Logo CUSP

Cystadleuaeth Logo CUSP

Ydych chi’n dda mewn celf a dylunio?

Mae angen logo arnom ni!

 

Mae PROSIECT CYMORTH SIR GAERFYRDDIN UNEDIG (CUSP)

yn bartneriaeth o sefydliadau trydydd sector, sy’n cydlynu cymorth ar gyfer pobl 18 oed a hŷn sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, sydd o bosibl angen cymorth a chefnogaeth i’w galluogi nhw i fyw bywyd iach, hapus ac annibynnol.

Y geiriau allweddol i feddwl amdanynt wrth ddylunio yw,

CYMORTH

PARTNERIAETH

ATAL

ANNIBYNIAETH

Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis gan bartneriaeth CUSP ac yn derbyn gwobr o docyn llyfr.

 

Cofiwch gyflwyno eich cynnig ar ffurf jpeg gan nodi eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn cyswllt at:

Jackie.Dorrian@cavs.org.uk

erbyn 1pm, 31 Mai 2019

Share