Carwch Eich Afu Digwyddiadau iechyd AM DDIM

Carwch Eich Afu Digwyddiadau iechyd AM DDIM

Carwch Eich Afu Roadshow:

  • Caerdydd 14th November 2018
  • Bangor – 19eg Tachwedd 2018 – 10am tan 4pm
  • Wrecsam – 20fed Tachwedd 2018 – 10am tan 4pm
  • Caerdydd – 21ain Tachwedd 2018 – 10am tan 4pm
  • Pen-y-Bont ar Ogwr – 22ain Tachwedd 2018 – 10am tan 4pm
  • Abertawe (Plymouth St) – 23ain Tachwedd 2018 – 10am tan 4pm

Ydych chi mewn perygl o glefyd yr afu?

  • Mae hyd at 1 ym mhob 3 oedolyn yn y DU mewn perygl o glefyd yr afu
  • Does dim symptomau amlwg yn y cyfnodau cynnar
  • Mae darganfod y clefyd yn gynnar yn hanfodol a gall achub eich bywyd
  • Cymerwch ein gwiriwr iechyd Carwch Eich Afu i asesu’ch risg o ran iechyd yr afu: www.loveyourliver.org.uk

Mwy o wybodaeth:

Poster

Love Your Liver Roadshows

WELSH LOCAL AUTHORITY LIVER DISEASE BURDEN PROFILE

Share