CYNORTHWY-YDD CYNNAL A CHADW

CYNORTHWY-YDD CYNNAL A CHADW

CYFLOG: £17,000 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Swydd Parhaol Swyddfa: Pensarn, Caerfyrddin

Dyddiad Cau: Canol dydd 27/11/2018

Cyfweliadau: 05/12/2018 CYF: 61.MA

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

YDYCH CHI EISIAU GWEITHIO AR GYFER SEFYDLIAD BLAENGAR, DEINAMIG & SY’N EDRYCH l’R DYFODOL? YDYCH CHI EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL ERAILL?

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i:

https://www.hafancymru.co.uk/career-opportunities/

Share