Gwneud newidiadau i etholiadau a sut ydym yn pleidleisio

Gwneud newidiadau i etholiadau a sut ydym yn pleidleisio

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau mae’n dymuno eu gwneud i etholiadau a sut ydym yn pleidleisio. Mae Young Wales yn dymuno casglu barn plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n gweithio â nhw.

Bydd Deddf Cymru (2017) yn caniatáu i Lywodraeth Cymru newid ein dull o gynnal etholiadau yng Nghymru. Mae’r llywodraeth yn dymuno cael barn plant a phobl ifanc i sicrhau nad oes unrhyw beth yn cael ei adael allan.

Mae’r arolwg yn cynnwys cwestiynau ar ostwng oed pleidleisio ar gyfer etholiadau yng Nghymru, newid y ffordd mae pobl yn pleidleisio a newid y ffordd mae pobl yn cofrestru i bleidleisio.

Mae Young Wales yn casglu eich barn er mwyn i ni eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Os hoffech chi leisio’ch barn ar y newidiadau, cwblhewch ein harolwg yma:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/KYR9G5K

Bydd yr arolwg yn cau ar 1 Hydref 2017.

Young Wales – Cymru Ifanc | info@childreninwales.org.uk | 029 2034 2434 |

Share