Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Hyfforddiant Rheoli Gwirfoddolwr

Achredir y cwrs pum niwrnod hwn trwy Agored Cymru ar lefel 3.

Cafodd y cwrs hyfforddiant hwn, a gynlluniwyd ac a ddarparwyd gan Ganolfan Gwirfoddoli CAVS, ei ddiweddaru a’i ddiwygio’n ddiweddar. Cyflwynir y cwrs trwy gyfrwng y Saesneg.

Dydd Mawrth 10.00 am – 4.00 pm
17/04/18,  01/05/18,  08/05/18,  15/05/18,  22/05/18

Grŵp targed

 • Unrhyw un sy’n rheoli neu’n cydlynu gwirfoddolwyr yn eu rôl.

Nodau

 • Rhannu profiad
 • Datblygu sgiliau a gwybodaeth
 • Ennill cydnabyddiaeth i’ch sgiliau a’ch dysgu eich hunan
 • Myfyrio ar eich arferion gwaith eich hunan
 • Rhwydweithio gyda chyd-wirfoddolwyr

Prif amcanion dysgu

 • Y rhesymwaith a’r gofynion ar gyfer defnyddio gwirfoddolwyr
 • Polisïau a gweithdrefnau gwirfoddoli
 • Gwirfoddolwyr a deddfwriaeth cydraddoldebau
 • Paratoi ar gyfer gwirfoddolwyr – denu a dewis
 • Cynefino a hyfforddiant i wirfoddolwyr
 • Cefnogaeth a Goruchwyliaeth
 • Rheoli risg mewn prosiect gwirfoddoli
 • Monitro a gwerthuso

Bydd y dysgu’n gyfranogol a rhyngweithiol a cheir cyfleoedd i ymarfer sgiliau, cael adborth, rhannu arfer da, datrys problemau ac edrych ar eich arferion gwaith eich hunan mewn sefyllfa gefnogol.

Mae gweithio tuag at Achrediad yn ddewisol. Er mwyn cymhwyso ar gyfer yr achrediad, bydd rhaid i gyfranogwyr fynychu 80% o’r hyfforddiant a bydd angen iddynt gwblhau aseiniadau astudio gartref a chadw dyddlyfr astudio myfyrgar.

Sector Cyhoeddus £450
Grwpiau Gwirfoddol / Unigolion £250
Aelodau CAVS  £200

Ffoniwch ni er mwyn bwcio eich lle: 01267 245 555 neu ebost admin@cavs.org.uk

Lawrlwytho Ffurflen Gais

CAVS Volunteer Centre

Share