‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, hoffem eich gwahodd i fynychu gweithdy ‘Sut i Wneud Cais am Gyllid’ ar-lein, lle byddwn yn amlinellu’r newyddion diweddaraf a gwybodaeth am y Cronfa.

Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad am 20 muned, ynghyd a cwestiynau ac atebion.

Bydd y sesiwn yn rhedeg ar-lein (Zoom) o 2:00yp-3:00yp ar Ddydd Iau, 1af Hydref 2020.

I gofrestru, e-bostiwch training@vamt.net erbyn 29 Medi 2020  yn nodi ‘Chwaraeon Cymru” ym mhennawd y neges.

Cofiwch gynnwys enw eich sefydliad a’r Sir yr ydychwedi’ch lleoli ynddi yn eich e-bost.  Bydd dolen i’r digwyddiad yn cael ei anfon yn agosach at y sesiwn.  Sylwch y bydd y sesiwn yn rhedeg drwy gyfrwng y Saesneg.

Share