Sesiynau Hyfforddi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Sesiynau Hyfforddi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Sesiwn hyfforddi Zoom am ddim gyda Tim Teeling, Gweithiwr Datblygu Iechyd Meddwl ar gyfer WWAMH

26/05/20  10am
Iechyd Meddwl yn ystod Coronafirws
: sesiwn codi ymwybyddiaeth ar iechyd meddwl positif ac ymdrin â theimladau anodd yn ystod adeg anodd.

11/06/20 10am
Ysbrydolrwydd ac iechyd meddwl

15/06/20  10am
Adnewyddu hanfodion gofal iechyd meddwl: edrychwch ar yr agweddau a’r ymatebion sylfaenol i ddelio â gofal iechyd meddwl.

16/06/20  10am
Marwolaeth a Marw: codi ymwybyddiaeth o’r anhawsterau wrth ddelio â phobl sy’n marw ac mewn profedigaeth a sut y gallwn helpu.

Ffoniwch 01267245555 neu e-bostiwch admin@cavs.org.uk i archebu lle.

Mae 10 lle ar gael ar gyfer pob sesiwn- anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle.

Share