Sioeau Teithiol 2017 – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Sioeau Teithiol 2017 – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rydym yn cynnal cyfres o  sioeau teithiol, ac rydym am glywed gennych chi!

 • Dweud eich dweud am ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2018-2023
 • Dewch i gael gwybod mwy am yrfaoedd yn y Gwasanaeth Tân
 • Cyngor Am Ddim ar Ddiogelwch Rhag Tân

Galwch heibio un o’r lleoliadau canlynol:

 • 7 Tachwedd/ November

  09:00 – 12:00

  Gorsaf Dân Llanelli / Llanelli Fire Station

 • 7 Tachwedd / November

  14:00 – 17:00

  Gorsaf Dân Hwlffordd / Haverfordwest Fire Station

 • 10 Tachwedd / November

  11:00 – 14:00

  Gorsaf Dân Llandrindod / Llandrindod Wells Fire Station

 • 13 Tachwedd / November

  09:00 – 12:00

  Gorsaf Dân Treforys / Morriston Fire Station

 • 13 Tachwedd / November

  14:00 – 17:00

  Gorsaf Dân Port Talbot / Port Talbot Fire Station

 • 17 Tachwedd / November

  11:00 – 14:00

  Gorsaf Dân Aberystwyth / Aberystwyth Fire Station

 

Cymerwch ran yng nghystadleuaeth y Gwasanaeth am gyfle I ennill Tabled Fire HD 8 newydd sbon!!

www.tancgc.gov.uk

Share