Diweddariad Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Diweddariad Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Mae rhaglen Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn dal yn fyw ac yn iach! Gall pobl ifanc 14 – 25 mlwydd oed dal ennill tystysgrifau i gydnabod 50,100 a 200 awr o wirfoddoli.

Gall pobl ifanc ddod o hyd i filoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ar http://www.gwirfoddolicymru.net a thrwy siarad â Chynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid mewn canolfannau gwirfoddoli lleol.

Serch hynny, tra mae’r wobr yn dal ar waith, mae rhai newidiadau wedi bod yn y ffordd o redeg y cynllun.

a. Gall Cynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid lleol a rhai mudiadau sy’n Bartneriaid Dyfarnu argraffu tystysgrifau i bobl ifanc
b. Mae’n broses gynt a mwy o hwylus i ddod yn Bartner Dyfarnu MV, ond mae yna dal restr aros
c. Nid yw MVArlein (adran MV ar wefan GwirVol) yn derbyn gwirfoddolwyr na mudiadau newydd erbyn hyn
d. Rydym yn cyflwyno llwyfan digidol newydd ar gyfer gwirfoddoli yn 2018 lle gall gwirfoddolwyr gofnodi eu horiau ac olrhain eu gweithgareddau gwirfoddoli
e. Rydym wrthi’n adolygu brand cynllun cydnabod gwirfoddolwyr ifanc yng Nghymru yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn ystyried enw’r wobr, yn seiliedig ar adborth gan bobl ifanc.

Am nawr:

Os ydych eisoes yn Bartner Dyfarnu (wedi cofrestru ar ôl 2015) byddwn yn fuan yn gallu’ch helpu i argraffu’ch tystysgrifau’ch hunain. Rydym yn gweithio gyda’n tîm o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid i sicrhau y gallant eich helpu i ddarparu’r wobr ac argraffu tystysgrifau i’r bobl ifanc. Os hoffech weithio tuag at hyn, cysylltwch â WCVA ac fe rown wybod i chi pryd y gallwn ni neu’ch Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid lleol eich cynorthwyo i wneud hyn. Cysylltwch â ni drwy ebostio mv@wcva.org.uk

Os ydych yn Bartner Dyfarnu (wedi cofrestru cyn 2015) neu os hoffech ddod yn Bartner Darparu

1. Llenwch ffurflen DATGAN DIDDORDEB a’i hanfon i mv@wcva.org.uk
2. Bydd WCVA yn cysylltu â chi i drefnu YMWELIAD GWERTHUSO… neu o bosib byddwch yn mynd ar restr fer… ond byddwn yn cadw mewn cysylltiad i roi gwybod pryd y gallwn weithio gyda chi.
3. Unwaith rydym wedi cadarnhau y gall eich prosiect weithredu yn unol â 9 Egwyddor MV, byddwch yn cael mynediad at BECYN CYMORTH MV yn barod i ddechrau arni.

Share