Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Rydym wedi cael gwybod bod cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn dod i ben diwedd Rhagfyr eleni. Gyda hyn mewn golwg, os oes bobl ifanc o fewn eich mudiad wedi cyrraedd 50, 100 neu 200 awr, plis danfonwch eu gwybodaeth i ni erbyn dydd Llun Rhagfyr 17eg 2018.

Fel rhanbarth (Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro, Powys) rydym yn gweithio i weld all gynllun tebyg gael ei ddatblygu, felly mi wnai gadw mewn cysylltiad gyda unrhyw ddatblygiadau.  Yn y cyfamser, mae angen i bobl ifanc gofrestru arlein ar www.volunteering-wales.net i gofnodi eu oriau lle byddant yn gallu cael bathodyn/tystysgrif pam maen’t yn cyrraedd rhai lefelau o oriau. Maent gallu cael bathodyn cyflawni am 50, 100, 200, 500 a 1000 awr.

Mae’r gallu ar y gwefan i lawrlwytho tystysgrif a fydd yn ddefnyddiol i’r rhai sydd angen tystiolaeth i ddangos eu bod wedi dechrau gwirfoddoli. Mae WCVA yn edrych mewn i weld os mae’n bosib i brintio’r tystysgrif a rhoi i’r gwirfoddolwr mewn ffordd mwy ffurfiol, fel noson gwobrwyo.

I ddefnyddio’r system, bydd angen i’ch mudiad  gofrestru fel mudiad a llwytho i fyny eich cyfleoedd gwirfoddoli.  Fydd eich pobl ifanc wedyn gallu cofrestru ac ‘YMUNO’ â’r cyfle.  Unawith fydd hwn wedi neud, gallwn gofnodi eu oriau o’r holl lefydd maent yn gwirfoddoli gyda, ac yna byddant yn cael eu cyfri tuag at eu gwobr digidol.  Gallwn eich helpu i ddechrau ar y system a phwy bynnag o fewn eich mudiad oedd yn cadarnhau oriau Gwirfoddolwyr y Mileniwm, efallai gallynt gymryd y cyfrifoldeb am y system. Os ydych am fwy o gymorth gyda hyn, plis cysylltwch.

Cofion

Fflur Lawlor

Swyddog Gwirfoddoli & Rheolwr Prosiect Gwirfoddoli Gwledig

Share