Rheolwr Canolfan Deuluol  Morfa (Cyfnod Mamolaeth)

Rheolwr Canolfan Deuluol Morfa (Cyfnod Mamolaeth)

Mae Angen Y Canlynol Ar Ganolfan Deuluol Morfa: Rheolwr Canolfan Deuluol (Cyfnod Mamolaeth)

Yng Nghanolfan Deuluol Morfa, Llanelli

21 awr yr wythnos

£13628 y flwyddyn

Addysgu i lefel gradd a phrofiad o weithio gyda teuluoedd.

I gael pecyn cais, danfonwch ebost i christina@plantdewi.co.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Dyddiad cau:Dydd Gwener 15fed o Ionawr 2021

Share