Canolfan y Mwnt

Gall Canolfan Y Mwnt gynnig y cyfleusterau canlynol:

    • tair ystafell gyfarfod

Meeting room

    • ystafell hyfforddiant

Mae pob ystafell yn hygyrch i gadeiriau olwyn:

  • Mynedfa wastad i’r fynedfa flaen ar Stryd y Frenhines
  • Drysau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Lifft i bob llawr
  • Tai bach i bobl anabl

Ar gyfer ymholiadau llogi

PRISIAU LLOGI YSTAFELLOEDD YN Y MWNT

MASNACHOL / SECTOR CYHOEDDUS DDIM YN AELOD O CAVS AELOD O CAVS
PRIS YR AWR(Uchafswm o 2 awr) £15 £11 £9
HANNER DIWRNOD  £54  £42  £31
DIWRNOD LLAWN  £100  £73  £55

Gallwch holi a yw ystafelloedd ar gael i’w llogi gyda’r nos a thros y Sul, cysylltwch â’r swyddfa.

Lluniaeth

Gellir archebu te a choffi, gan gynnwys bisgedi, am £1.00 y person y tro, Gall trefnwyr cyfarfodydd drefnu arlwywyr allanol ar gyfer cinio.
Rydym hefyd yn codi tâl o 30c y person am ddod â’ch lluniaeth eich hun a bydd CAVS yn darparu cwpanau, soseri ac ati a 30c y person am ddod â’ch bwyd eich hun.

Polisi Canslo

Rhaid talu’r gost lawn am archebion sy’n cael eu canslo o fewn llai na phum niwrnod gwaith. Codir 50% o’r gost lawn am archebion sy’n cael eu canslo o fewn llai na deng niwrnod gwaith i’r dyddiad. Rhaid canslo archeb yn ysgrifenedig neu trwy e-bost.

Share