Cenedl Noddfa – Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cenedl Noddfa – Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Rydym am gael eich barn am y cynigion i ddatblygu a gwella ffyrdd o sicrhau bod ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru yn gallu cael hyd i gymorth, cyngor a gwasanaethau.

Disgrifiad o’r ymgynghoriad
Rydyn ni’n ymgynghori ar ein cynllun i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb a’r tlodi y mae pobl yn y cymunedau hyn yn eu hwynebu gan hyrwyddo cyfle cyfartal a’u helpu i fanteisio ar yr adnoddau a’r gwasanaethau prif ffrwd sydd ar gael.

https://beta.llyw.cymru/cenedl-noddfa-cynllun-ffoaduriaid-cheiswyr-lloches

Share