Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithdy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael arian ar gyfer eich sefydliad?
Beth am ddod draw i gwrdd â chynrychiolydd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarganfod sut y gallwch chi wneud cais.
Bydd y sesiwn yn rhoi awgrymiadau ac awgrymiadau ar yr hyn sy’n ofynnol gan y cyllidwr.
Sesiwn addysgiadol anffurfiol.

CAVS Dydd Iau 17eg Hydref 10.30 – 12.30, darperir lluniaeth ysgafn.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â 01267 245555 i archebu’ch lle. Mae AM DDIM.

Share