Arolwg cynhwysiant/gwaharddiad digidol CPC Cymru

Arolwg cynhwysiant/gwaharddiad digidol CPC Cymru

Mae CPC Cymru yn ymwybodol o’r broblem gynyddol sy’n wynebu pobl hŷn o ran cael mynediad i wasanaethau sydd eu hangen arnynt, ac mae hyn wedi cynyddu yn ystod yr argyfwng Covid-19, gyda llawer o wasanaethau ar gael ar-lein yn unig, bellach.

Mae CPC Cymru eisiau gofyn i bobl hŷn yng Nghymru am eu profiadau o ddefnyddio a chael mynediad i’r gwasanaethau hyn, yn ogystal â’r hyn sydd ei angen i gynorthwyo pobl hŷn i fynd ar-lein.

Lawrlwythwch yr Holiadur Cymraeg

Holiadur Cymraeg ar-lein:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/K8NBTTY

Share