Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae ein hamgueddfeydd ar gau yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynglyn a Choronafeirws. Fel man cyhoeddus, byddwn yn parhau ar gau hyd nes bydd y cyngor yn newid. Mae ein holl raglenni cyhoeddus a’n digwyddiadau cyhoeddus a phreifat hefyd wedi eu canslo.

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.

Ymddiheuriadau, mae’r Gymuned Dewch Gyda’n Gilydd (03.06.20) bellach wedi’i chanslo, fodd bynnag, rydym yn gobeithio aildrefnu’r digwyddiad ar ryw adeg yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch

Kate Evans kate.evans@museumwales.ac.uk

Share