Arddangosfa Gobaith yr Amgueddfa Wlân Cymru

Arddangosfa Gobaith yr Amgueddfa Wlân Cymru

Creuwch eich rhan yn Arddangosfa Gobaith yr Amgueddfa Wlân Cymru

Mae hwn yn gyfnod heriol ac anodd i bawb. Gobeithio eich bod chi’n cadw’n ddiogel.

Mae creadigrwydd a chymuned yn bwysicach nag erioed mewn cyfnod o ynysu, felly rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni i greu arddangosfa ar gyfer Amgueddfa Wlân Cymru:  Arddangosfa Gobaith.

Gallwch gymryd rhan drwy gyfrannu at flanced enfys enfawr fydd yn cael ei gwnïo at ei gilydd gan wirfoddolwyr a’i harddangos yn Amgueddfa Wlân Cymru pan fyddwn yn ailagor. Gofynnwn i bob cyfrannwr creu sgwâr bychan o unrhyw liw, boed hynny er enghraifft trwy wau (unrhyw bwyth), wehyddu neu crosio, ond o faint cwmws 8” neu 20cm sgwâr. Ar ôl i’r arddangosfa ddod i ben, byddwn yn creu blancedi llai o’r flanced fawr ac yn eu rhoi i wahanol elusennau.

Rydym yn gwybod hefyd fod plant Cymru – fel plant dros y byd i gyd – wedi bod yn creu enfys au rhoi yn eu ffenestri fel symbol o obaith. Byddem wrth ein bodd yn arddangos rhai o’r rhain yn yr arddangosfa! Byddwn yn danfon lluniau o’r enfys at Gasgliad y Werin Cymru<https://www.casgliadywerin.cymru/> ar ddiwedd yr arddangosfa.

Am fwy o wybodaeth ewch i  https://amgueddfa.cymru/erthyglau/2020-04-03/Creuwch-eich-rhan-yn-Arddangosfa-Gobaith-yr-Amgueddfa-Wln-Cymru/?_ga=2.94649375.205164259.1587043782-1485589762.1586274520

Bydd Amgueddfa Wlân Cymru ond yn derbyn sgwariau ac enfys pan fydd wedi ailagor felly cadwch eich creadigaethau yn ddiogel am nawr. Byddwn yn diweddaru’r wefan a’r tudalennau cyfryngau cymdeithasol pan fydd yr Amgueddfa wedi ailagor.

Cymerwch ofal, a diolch am gymryd rhan.

Share