Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Cyfoeth Naturiol Cymru – Datganiadau Ardal -Arolwg

Fel y dywedwyd yn ein diweddariad diwethaf ym mis Rhagfyr 2017, rydym wedi llunio arolwg ar-lein er mwyn deall yn well y ffyrdd yr hoffech inni eu defnyddio i’ch hysbysu ynghylch yr hyn sy’n digwydd yn y broses Datganiadau Ardal. Trwy lenwi’r arolwg hwn, bydd yn ein galluogi i ddeall yn well y meysydd o ddiddordeb yr hoffech inni ymgysylltu’n agosach â chi yn eu cylch, ynghyd â’r bobl yn eich sefydliad a ddylai fod yn rhan o’r broses.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i gynllunio a thargedu ein cyfathrebu a’n hymgysylltu o safbwynt Datganiadau Ardal. O ran ymdrin â gwybodaeth bersonol, gweler ein Datganiad Preifatrwydd

http://www.naturalresourceswales.gov.uk/about-us/contact-us/request-information/privacy-statement/?lang=cy

A wnewch chi sicrhau bod yr arolwg hwn yn cael ei lenwi ar gyfer neu ar ran unigolion a enwir, oni bai y byddai’n well gennych inni gysylltu â mewnflwch canolog. Ni cheir cyfyngiad o ran nifer yr enwau cyswllt ym mhob sefydliad.

Bydd yr Arolwg hwn ar waith tan ddydd Gwener 9fed Chwefror ac mae fersiynau Cymraeg a Saesneg i’w cael.

Dyma’r dolenni ar gyfer yr arolygon:

Cymraeg: https://www.smartsurvey.co.uk/s/DatArdal/

Saesneg: https://www.smartsurvey.co.uk/s/AreaStat/

Share