Castell-Nedd Port Talbot CGG – Swyddog Prosiect Fframwaith Strategol Prifysgol ABM

Castell-Nedd Port Talbot CGG – Swyddog Prosiect Fframwaith Strategol Prifysgol ABM

CGG Castell-nedd Port Talbot yw’r mudiad ymbarél sy’n cefnogi a hyrwyddo grwpiau Gwirfoddol a Chymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot

PABM Swyddog Prosiect Fframwaith Strategol

14 awr yr wythnos

£ 25,727 y flwyddyn pro rata

I gefnogi’r gwaith o weithredu’r Fframwaith Strategol y Sector Gwirfoddol PABM gweithredu

Ariennir gan y dechrau i 31 ain Mawrth 2020

pensiwn o 10% heb fod yn cyfrannol

Dyddiad cau: 09:00 Llun 18 fed Mawrth 2019

Lawrlwythwch pecyn cais yma .

CGG Castell-nedd Port Talbot yn anelu at hyrwyddo cyfle cyfartal

           Rhif Elusen 1064450 Rhif Cwmni 3341466

Share