Anghenion a phryderon – Holidadur Trydydd Sector

Anghenion a phryderon – Holidadur Trydydd Sector

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn ymwybodol iawn o effaith pandemig COVID-19 ar y trydydd sector ar hyn o bryd ac maent am sicrhau bod anghenion a phryderon y sector yn cael eu clywed yn ystod y cyfnod anodd a digynsail hwn.

Er mwyn asesu’r sefyllfa, rydym wedi creu holiadur ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector er mwyn gallu asesu’r effaith yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal ag ar sefydliadau unigol.

Rydym yn annog pob sefydliad trydydd sector i lenwi’r holiadur a’i gyflwyno erbyn 24 Mehefin 2020.

Cliciwch ar y linc isod: https://carmarthenshire.researchfeedback.net/s.asp?k=158936281749

Share