Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr NEWYDD

Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr NEWYDD

Cyfle Cyllido Newydd i Gefnogi Gofalwyr

Mae’n bleser gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru gyhoeddi lansiad y Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr . Bydd grantiau ar gael i sefydliadau trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sy’n darparu gwasanaethau a gweithgareddau i gefnogi gofalwyr di-dâl.

Bydd y Gronfa yn darparu hyd at 100% o gostau refeniw hyd at £ 5,000 ar gyfer cyflawni prosiect tri mis mewn un sir, a hyd at £ 15,000 ar gyfer cyflawni rhanbarthol ar draws y tair sir. Rhaid i bob cais am gymorth gynnig gwerth am arian a dangos buddion clir ac uniongyrchol i Ofalwyr di-dâl.

Themâu’r Gronfa yw:

  • Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu
  • Yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth
  • Nodi a chydnabod gofalwyr
  • Cefnogi cynhwysiant digidol
  • Gwella iechyd corfforol a lles meddyliol gofalwr.

Mae diogelwch gofalwyr yn flaenoriaeth a rhaid i bob prosiect ystyried cyfyngiadau cyfredol Covid.

Prosiectau i redeg o 1af Ionawr 2021 a’i gwblhau erbyn 31ain Mawrth 2021.

Rhaid i’r holl arian gael ei wario erbyn 31ain Mawrth 2021.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw Dydd Mercher 18fed Tachwedd 2020.

Mae pecynnau cais ar gael o 26ain Hydref ebost development@pavs.org.uk

Sesiwn Holi ac Ateb Ar-lein

Bydd Lorna Livock, y Swyddog Datblygu Cyllid o PAVS yn hwyluso sesiwn Holi ac Ateb yn adolygu’r pecyn ymgeisio a gwybodaeth ganllaw ar gyfer y  Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr.  Dyma gyfle delfrydol i ofyn cwestiynau a chasglu gwybodaeth i gryfhau’ch cais.

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn trwy’r ddolen Eventbrite hon –

https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-support-innovation-fund-online-qa-session-tickets-125933024065

Ar ôl i chi gofrestru byddwch yn cael e-bost at y manylion mewngofnodi Zoom.

Share