Llwyfan Newydd i Chwilio am Gyllid i’r Trydydd Sector yng Nghymru

Llwyfan Newydd i Chwilio am Gyllid i’r Trydydd Sector yng Nghymru

Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn lansio gwefan gyllido newydd i helpu mudiadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

Cyllido Cymru yw’r llwyfan newydd i chwilio am gyllid i’r trydydd sector yng Nghymru. Fe’i datblygwyd gan rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru i alluogi mudiadau trydydd sector i chwilio drwy gannoedd o gyfleoedd am grantiau ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae cyllid cynaliadwy yn hanfodol i waith mudiadau trydydd sector ac mae’r gallu i chwilio am ffynonellau priodol o gyllid a dod o hyd iddynt yn rhan bwysig o gyflawni hyn. Penderfynodd Cefnogi Trydydd Sector Cymru i ddatblygu’r llwyfan hwn i’w gwneud yn haws i’r trydydd sector yng Nghymru sicrhau cyllid cynaliadwy.

Gall Cyllido Cymru helpu mudiadau yng Nghymru i ddod o hyd i’r cyllid sydd ei angen arnynt yn gynt nag erioed o’r blaen. Mae’r peiriant chwilio yn helpu defnyddwyr i ganfod ffynonellau perthnasol o gyllid yn gyflym ac yn effeithiol. Mae’r wefan ar gael yn rhad ac am ddim, mae ganddi broses gofrestru syml, ac mae modd i fudiadau chwilio am gyllid yn ôl diben, lleoliad a swm, ac mae meysydd pellach ar gael i fireinio canlyniadau chwilio. Mae modd i ddefnyddwyr hefyd gadw canlyniadau chwilio ac argraffu adroddiadau.

Yn ogystal â chwilio am gyfleoedd cyllido mae’r wefan yn cynnwys eitemau newyddion ac astudiaethau achos, ynghyd â dolenni at gymorth, gwybodaeth ac arweiniad a fydd yn sicrhau bod gan fudiadau bopeth sydd ei angen arnynt i wneud ceisiadau da am gyllid.

I fod â’r siawns orau o sicrhau cyllid, dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol (e.g. CAVS) a all ddarparu cymorth pwrpasol mewn sawl maes gwahanol gan gynnwys cyllid cynaliadwy, llywodraethu da a gwirfoddoli.

I ddechrau chwilio drwy gannoedd o gyfleoedd cyllido ewch i funding.cymru.

Share