Swydd newydd: Swyddog Datblygn Llesiant HUTS

Swydd newydd: Swyddog Datblygn Llesiant HUTS

Fe adleolir y swydd yn bennaf yng Nghastell Newydd Emlyn. Mae HUTS yn elusen sy’n cefnogi oldolion gyda phroblemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

  • Rheoli system gyfeirio HUTS
  • Datblygu a gweithredu rhaglenni a gweithgareddau llesiant HUTS
  • Datblygu rhaglen gefnogi i unigolion sydd a gofidiau iechyd meddwl gan gynnwys un diwirnod “cerdded mewn”

Bydd rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • Agwedd bositif tuag at iechyd meddwl
  • O leiaf un flwyddyn o yn gwethio yn y sector iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gwirfoddol, neu a phrofiad gweithio gyda phroblemau iechyd meddwl.
  • Profiad o arolygaeth rheolaeth neu goruchwylio gwirfoddolwir

Oriau gwaith:  35 awr yr wythnos    9.00 – 4.30pm

Cyflog: £21,565 y flwyddyn

Diwrnod dechrau:  3 Medi 2018

Ariennir gan y Loteri Fawr am 5 blwyddyn

Pecyn cais ar gael oddi wrth Sally Chorley: manager@hutsworkshop.org

Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais: Dydd Gwener 20fed Gorffenaf 2018

(os fyddai gwell gennych dderbyn copi papur o’r pecyn cais, anfonwch amlen â’ch cyfeiriad a stamp arni at y cyfeiriad uchod – stamp llythyr mawr)

ADPAR, CASTELL NEWYDD EMLYN SA38 9ED

Ffôn. 01239 710377
E-Bost huts@hutsworkshop.org
www.hutsworkshop.org

Share