NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’

NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’

A all eich cymuned elwa drwy-

 • Sicrhau bod plant yn fwy egnïol?
 • Cynnal gweithgareddau strwythuredig llawn hwyl ar gyfer plant?
 • Hyfforddiant a cefnogaeth AM DDIM?

Os gall, beth am gymryd rhan yn ein rhaglen “sgiliau ar gyfer chwaraeon”?…

Beth yw e?

Dyma raglen sy’n helpu grwpiau i gyflwyno eu sesiynau gweithgarwch corfforol eu hunain i blant o fewn eu cymunedau!

Gallwn gefnogi eich grŵp cymunedol i drefnu a chynnal sesiynau ar gyfer plant drwy gyflwyno’r sgiliau a’r adnoddau angenrheidiol i wirfoddolwyr.

Pam cymryd rhan?

 • Cyfle i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol o oedran ifanc a hynny yn agos i’r cartref/amgylchedd y maent yn gyfarwydd ag ef
 • Datblygu sgiliau corfforol sylfaenol y plentyn megis rhedeg, neidio a thaflu y gall eu defnyddio wrth gymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon pan yn hŷn
 • Cyfle i blant fod yn hyderus ac i’w hysgogi o oedran ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau llawn hwyl
 • Codi proffil eich cymuned
 • Gwella sgiliau gwirfoddolwyr presennol neu newydd yn y gymuned

Sut y bydd yn gweithio yn achos eich grŵp?

Byddwn yn gweithio gyda’ch grŵp i weld sut y gall rhaglen Sgiliau ar gyfer Chwaraeon fod o fudd ichi

Er enghraifft…

Os yw eich grŵp eisoes yn darparu gweithgareddau ar gyfer plant iau, yna mae modd ichi gynnwys ‘sgiliau ar gyfer chwaraeon’ ynddynt, e.e. wrth gynhesu ac fel rhan o’r elfen sy’n seiliedig ar sgiliau.

Os nad yw eich grŵp yn darparu gweithgareddau i blant iau, yna gellir cyflwyno ‘Sgiliau ar gyfer Chwaraeon’ er mwyn darparu sesiynau hwyl sy’n seiliedig ar sgiliau.

Beth fydd eich grŵp cymunedol yn ei gael?

 • Sesiwn rhagflas
 • Cyfle i wirfoddolwyr fynychu gweithdy 3 awr*
 • Mentora gan y Tîm Cymunedau Actif
 • Pecyn Adnoddau Chwaraeon Cymru
 • Cymorth a chyngor o ran gwneud cais am grant Cist Gymunedol (dolen i’n tudalen) ar gyfer offer ac adnodda.
 • Cymorth a chyngor parhaus

Oes diddordeb gennych?

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth..AYPEast@sirgar.gov.uk

*Dyddiadau ar gyfer y gweithdai

21 Hydref 2019 – Canolfan Hamdden Dyffryn Aman, 6pm-9pm

10 Chwefror 2020 – Canolfan Hamdden Llanelli, 6pm – 9pm

11 Mai 2020 – Canolfan Hamdden Caerfyrddin,  6pm-9pm

I Gofrestru – https://www.surveymonkey.co.uk/r/skillsforsport

Share