Castell Newydd Emlyn – Eisiau Gwirfoddoli?

Castell Newydd Emlyn – Eisiau Gwirfoddoli?

Galwch heibio:

Angen sgwrs am wirfoddoli?

Edrych am wirfoddolwyr?

Diddordeb mewn hyfforddiant rhad ac am ddim?

Dewch i siarad gydag aelod o dîm CGGSG & CMGC

Maes Parcio Y Mart

10.00—13.00  Dydd Mawrth Medi 25ain

Poster

Share