Gwasanaethau cludo cleifion di-frys : y darlun ar draws Cymru

Gwasanaethau cludo cleifion di-frys : y darlun ar draws Cymru

Adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru.
Cyhoeddir ar ran pob un o’r 7 CICau yng Nghymru, mae’r adroddiad yn cydnabod y camau y mae’r GIG yng Nghymru yn eu cymryd i wella ei wasanaethau cludiant cleifion di-frys , ond yn nodi bod llawer mwy i’w wneud.
Yn benodol , mae’r adroddiad yn tynnu sylw at :

  • Mae’r trefniadau presennol yn ddryslyd ac yn gadael rhai pobl i lawr. Rydym yn clywed yn rheolaidd gan bobl sydd wedi cael trafferth mynd a dod i wasanaethau GIG 
  • Mae angen i drefniadau cludiant gadw i fyny â newidiadau yn y GIG gan fod mwy o ofal yn cael ei ddarparu allan o’r ysbyty ac allan o’r ardal – mae angen i drefniadau cludiant adlewyrchu’r newidiadau hyn 
  • Mae angen fframwaith cliriach fel bod pobl mewn sefyllfaoedd bregus sydd angen cludiant am resymau anfeddygol yn cael eu trin yn gyfartal ledled Cymru
  • Mae angen gwybodaeth glir i staff a chleifion am yr hyn sydd ar gael a sut i’w gael – fel na fydd neb yn llithro drwy’r rhwyd.
Share