Nid Gwobrau Elusennau Cymru

Nid Gwobrau Elusennau Cymru

Bydd CGGC yn amlygu gwaith syfrdanol mudiadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr ledled Cymru drwy gydol mis Hydref gyda’n hymgyrch gyffrous, #NidGwobrauElusennauCymru.

Bydd hyn yn cymryd lle ein Gwobrau Elusennau Cymru blynyddol, sef y prif wobrau cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Nod y gwobrau yw dathlu, codi proffil ac amlygu pwysigrwydd anhygoel y sector gwirfoddol yng Nghymru. Wedi eu noddi gan Class Networks y flwyddyn ddiwethaf – yn anffodus, rydyn ni wedi penderfynu canslo’r flwyddyn hon oherwydd y pandemig.

Yn lle hynny, mae CGGC yn chwilio am fideos 1 munud gan unigolion sy’n egluro sut mae elusen neu wirfoddolwr wedi’u helpu nhw. Byddwn ni’n rhannu eich fideos gan ddefnyddio’r hashnod #NidGwobrauElusennauCymru drwy gydol mis Hydref, a pho gynted y byddwch chi’n ei gyflwyno, cyflyma’n byd y gallwn ni ddweud wrth y byd am yr ‘enwebeion’ a ddewiswyd gennych a chanu eu clodydd.

Bydd ein hymgyrch, #NidGwobrauElusennauCymru, yn dangos enghreifftiau o waith gwych mudiadau gwirfoddol drwy gydol 2020. A fyddech gystal â gofyn i’ch dilynwyr rannu fideos neu brofiadau gan ddefnyddio’r hashnod #NidGwobrauElusennauCymru.

I gael rhagor o wybodaeth: http://www.cavs.org.uk/wp-admin/wcva.cymru/cy/nidgwobrauelusennaucymru

Share