Diweddariadau Coronafeirws (COVID-19)

Diweddariadau Coronafeirws (COVID-19)

Fel rhan o’n hymateb parhaus i’r achosion o’r Coronafeirws (COVID-19), mae CAVS yn talu sylw gofalus at y cyngor sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â’r wybodaeth gan Lywodraeth y DU ac y cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Argymhellir fod pawb yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid

Byddwn yn parhau i fonitro unrhyw ddatblygiadau ac yn rhoi gwybod i’r sector gwirfoddol am unrhyw gamau pellach y byddwn yn eu cymryd wrth i bethau newid.

Adnoddau

Cyngor Sir Gâr Canllawiau Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

Llywodraeth y DU – am yr wybodaeth a’r cyngor diweddaraf

Iechyd Cyhoeddus Cymru – eu datganiad diweddaraf

Canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i deithwyr

Cyngor hylendid y GIG

Share