Galwad Agored Tachwedd 2017 ynghylch cyllid a chymorth CNC

Galwad Agored Tachwedd 2017 ynghylch cyllid a chymorth CNC

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi’n sicrhau y bydd £3 miliwn ar gael i brosiectau i wella’r amgylchedd ledled Cymru.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi nodi sialensiau hollbwysig sy’n wynebu amgylchedd Cymru.

Byddwn yn cynnig arian a chymorth o fath arall i sefydliadau a all gynnig prosiectau sy’n ymdrin â’r sialensiau hyn.

I ymgeiswyr am arian neu gefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) – Galwad Agored Tachwedd 2017 – dyma’r Nodyn Cyfarwyddyd a’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

Am fwy o wybodaeth ewch i  https://naturalresources.wales/about-us/funding/?lang=cy

Share