Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

A fyddai eich grŵp chi’n hoffi cael ymweliad gan dîm Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru?

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn eiriolwr ar ran pobl hŷn ledled Cymru. Byddem wrth ein bodd yn ymweld â’ch grŵp i drafod ein gwaith ac i glywed am eich profiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweliad, cysylltwch â Liz.

E-bost: post@olderpeoplewales.com

Rhif Ffôn: 03442 640 670

Gwefan: www.olderpeoplewales.com

Share