Hyfforddiant Ar-lein

Hyfforddiant Ar-lein

Sesiwn 30 munud lles ar gyfer grwpiau CAVS
19.01.21 1:30pm
04.02.21 1:30pm

Signs4Life: ymwybyddiaeth byddar a gweithdai iaith arwyddion

Threshold DASFree courses for working, self-employed or furloughed women’

Cymunedau Digidol Cymru Covid-19: rhaglen gweminar cynhwysiant digidol (Adrodd straeon digidol, Zoom, Gwirfoddoli rhithwir ac ati.)

Busnes Cymru ‘COVID-19 a’ch Busnes chi’ -gweminarau 

Hyfforddiant GamCare: Merched a gamblo

Mae Deaf Hub Wales yn cynnig hyfforddiant am ddim i helpu mudiadau gwirfoddol i gefnogi pobl fyddar yn ystod y pandemig.

Iechyd y Cyhoedd Cymru Cyrsiau magu plant newydd ar-lein gan y GIG

Make It Happen: Future Female Founders project Setting up your own business –series of one hour online sessions

Hyfforddiant wedi’i recordio:

Diogelu ar gyfer Rhwydweithiau Cymunedol

Life Line Training & Operations
Fideos Hyfforddiant Cymorth Cyntaf:

Digwyddiadau Ar-lein

<< Yn ôl i brif dudalen Coronafeirws

Share