Digwyddiadau Ar-lein

Digwyddiadau Ar-lein

Digwyddiadau CAVS:

CAVS Community Connect Group
Ar gyfer trefnwyr grŵp / cydgysylltwyr / gweinyddwyr grwpiau Facebook COVID 19. Dydd Mawrth 3.15pm

Gweithdai Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
10.07.20 – 27.11.20

Ailagor Canolfannau Cymunedol yn Sir Gâr
30/07/20 2 – 3.30pm

 

Digwyddiadau Eraill 3ydd Sector:

Carers Wales Beth rydyn ni’n ei wneud a’n gwaith yn y dyfodol
12/08/20 2-3pm

Anabledd Dysgu Cymru
Cynhadledd Flynyddol 2020 -Pawb
09/11/20 – 20/11/20 

Digwyddiadau lluosog:

Carers Wales ‘Care for a Cuppa’ sesiynau
Dydd Mawrth 2-4pm

MHM Wales Wellbeing Hub
Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener 1-2pm

Coed Lleol
Sesiynau Natur a Lles
Calon Meddwl Corff

People Speak UP Cynulliadau llesiant a creadigol

 

Hyfforddiant Ar-lein

<< Yn ôl i brif dudalen Coronafeirws

Share