Atgofion Sain Radio – Walk 19 Cerdded – Arddangosfa Ar-lein

Atgofion Sain Radio – Walk 19 Cerdded – Arddangosfa Ar-lein

Yn lansio dydd Gwener 11eg Rhagfyr

Mewn ymateb i Covid-19, cysylltom â Chartrefi Gofal Dementia a Chymunedau lleol ar draws De a De Orllewin Cymru, i siarad â phobl hŷn am eu hoff wâcs.

Dilynom eu hôl troed, a choladu banciau sain clywedol o’r lleoedd roedden nhw’n eu colli fwyaf. Golygom y rhain i greu casgliad hardd o Naratifau Natur, a’u ffrydio nôl yn ddigidol i’w cartrefi gofal, gan alluogi pobl hŷn i ymgysylltu’n ddyfnach â’u hunaniaeth drwy’r lleoedd maen nhw’n eu caru.

Ac yn nawr, estynnwn wahoddiad i chi ymuno â ni yn ein Harddangosfeydd Ar-lein.

 www.soundmemoriesradio.com/walk-19-cerdded-exhibition  

Poster

 Supported by The Arts Council of Wales, National Lottery, Good Causes.

Photographs of Cilymaenllwyd Care Home taking part in the WALK 19 CERDDED

Share