Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

 Y cynrychiolydd personau perthnasol cyflogedig (PRPR)

Contract cyfnod penodol o 12 mis

 30 awr yr wythnos

 Cyflog cychwynnol £21,229.00 (pro rata)

Rhaid i ymgeiswyr gael cefndir mewn eiriolaeth, dealltwriaeth dda o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 a’r gwelliant 2009 i’r Ddeddf i gynnwys trefniadau diogelu rhag colli rhyddid (DoLS).

Mae’n hanfodol cael trwydded yrru lawn gan gynnwys eich cludiant eich hun gyda yswiriant defnydd busnes dosbarth 1 gan fod eich swydd yn cynnwys teithio ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

……………………………………………………………………………….

Mae’r swydd yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 7% gan gyflogwr (ar ôl cyfnod prawf) o & 29 diwrnod o wyliau blynyddol, pro rata.

Ni dderbynnir ceisiadau ond ar y ffurflen gais am MHM Wales.

Am ragor o fanylion a phecynnau cais ewch i’n gwefan www.mhmwales.org E – bost recruitment@mhmwales.org neu ffoniwch ein hadran adnoddau dynol ar 01656 651450.

Noder: Ni fyddwn yn anfon copïau caled o’r pecynnau cais oni bai bod yr ymgeisydd yn rhoi amlen â stamp arni.

Curriculum vitae (CV’s) ddim yn cael eu derbyn.

 Dyddiad cau: 12 Dydd Mercher, 17 ebrill 2019

Lawrlwytho ffurflen gais

Rhif elusen 1123842 cwmni Number 6468412

Share