Rhaglen hunan-reoli Parkinson’s UK -Caerfyrddin

Rhaglen hunan-reoli Parkinson’s UK -Caerfyrddin

Mae ein rhaglen hunan-reoli wedi’i chynllunio i’ch helpu i lywio’ch bywyd gyda Parkinson’s a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Nod y rhaglen yw rhannu profiadau a thrafod effaith ymarferol ac emosiynol Parkinson’s. Mae’r rhaglen ar gyfer pobl sydd â Parkinson’s, partneriaid a gofalwyr, ac mae ar gael trwy grwpiau wyneb-yn-wyneb neu grwpiau ar-lein.

Bydd y grŵp hunan-reoli nesaf yng Nghaerfyrddin yn cyfarfod fel a ganlyn:

  • Dydd Mawrth
  • 25 Medi, 2 Hydref & 9 Hydref
  • 10.30am – 3.30pm

Lleoliad i’w gadarnhau.

Sut i gofrestru ar gyfer unrhyw grŵp Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, neu ddim ond eisiau dod i wybod mwy, cysylltwch â ni:

• Edrychwch ar parkinsons.org.uk/ selfmanagement er mwyn dod i wybod am leoliadau, dyddiadau ac amseroedd ein grwpiau.

• Anfonwch e-bostiwch i’r cyfeiriad selfmanagement@parkinsons.org.uk er mwyn dod i wybod mwy neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan. Os nad nawr yw’r amser priodol, gallwch fynd ar ein rhestr bostio er mwyn cael bod y cyntaf i wybod am gyfleoedd yn y dyfodol.

• Ffoniwch 020 7963 3924 i siarad â chydlynydd rhaglen hunan-reoli.

Lawrlwythwch e-daflen ddwyieithog gyda mwy o wybodaeth

Share