Llogi Teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy

Mae’n hanfodol eich bod yn Profi Cyfarpar Cludadwy er mwyn sicrhau bod cyfarpar trydanol yn cael eu defnyddio’n ddiogel ymhob adeilad cyhoeddus a masnachol. Mae sicrhau bod eich cyfarpar yn ddiogel yn medru helpu atal sioc drydanol, tân a difrod i gyfarpar.

Mae CAVS yn llogi teclynnau Profi Cyfarpar Cludadwy i safleoedd cymunedol, neuaddau a grwpiau ar draws Sir Gâr.

Fe fydd tâl ar gyfer cynnal a chadw’r cyfarpar, sef £25 bob tro fyddwch chi’n ei hurio, ac mae angen blaendal o £25. Rhaid dychwelyd y pecyn o fewn 3 diwrnod gwaith er mwyn cael y blaendal yn ôl. Rhaid bod unrhyw un sy’n cynnal Prawf Cyfarpar Cludadwy yn ddigon cymwys i wneud hynny.

Cynnwys y Pecyn:

  • Teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy a cheblau
  • Cas ar gyfer y teclyn
  • 2 x 20 o sticeri ar gyfer cyfarpar sydd wedi pasio/methu
  • DVD i ddangos sut i’w ddefnyddio
  • Cyfarwyddiadau i ddefnyddio’r teclyn
  • Taflenni print i gadw cofnod o brofion.

O.N. Gallwch prynnu sticeri ychwanegol o CAVS.

Ymwadiad: Nid yw CAVS yn cynnig hyfforddiant ar y teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy ac ni ellir dal CAVS yn gyfrifol am unrhyw gyngor a roddir nac unrhyw golledion a gafwyd o ganlyniad i’r defnydd o’r teclyn gan unrhyw un. Fe’ch cynghorir yn gryf i wylio’r DVD sy’n dangos sut i ddefnyddio’r teclyn yn ddiogel, cyn cynnal unrhyw brofion i Brofi Cyfarpar Cludadwy.

Cysylltwch â: CAVS ar 01267 245 555, neu e-bostiwch admin@cavs.org.uk i gael gwybod mwy am sut i logi’r offer. CAVS, Y Mwnt, 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1JT.

Share