Llogi Teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy

Llogi Teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy

Mae’n hanfodol eich bod yn Profi Cyfarpar Cludadwy er mwyn sicrhau bod cyfarpar trydanol yn cael eu defnyddio’n ddiogel ymhob adeilad cyhoeddus a masnachol. Mae sicrhau bod eich cyfarpar yn ddiogel yn medru helpu atal sioc drydanol, tân a difrod i gyfarpar.

Mae CAVS yn llogi teclynnau Profi Cyfarpar Cludadwy i safleoedd cymunedol, neuaddau a grwpiau ar draws Sir Gâr.

Fe fydd tâl ar gyfer cynnal a chadw’r cyfarpar, sef £25 bob tro fyddwch chi’n ei hurio, ac mae angen blaendal o £25. Rhaid dychwelyd y pecyn o fewn 3 diwrnod gwaith er mwyn cael y blaendal yn ôl. Rhaid bod unrhyw un sy’n cynnal Prawf Cyfarpar Cludadwy yn ddigon cymwys i wneud hynny.

Cynnwys y Pecyn:

  • Teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy a cheblau
  • Cas ar gyfer y teclyn
  • 2 x 20 o sticeri ar gyfer cyfarpar sydd wedi pasio/methu
  • DVD i ddangos sut i’w ddefnyddio
  • Cyfarwyddiadau i ddefnyddio’r teclyn
  • Taflenni print i gadw cofnod o brofion.

O.N. Gallwch prynnu sticeri ychwanegol o CAVS.

Ymwadiad: Nid yw CAVS yn cynnig hyfforddiant ar y teclyn Profi Cyfarpar Cludadwy ac ni ellir dal CAVS yn gyfrifol am unrhyw gyngor a roddir nac unrhyw golledion a gafwyd o ganlyniad i’r defnydd o’r teclyn gan unrhyw un. Fe’ch cynghorir yn gryf i wylio’r DVD sy’n dangos sut i ddefnyddio’r teclyn yn ddiogel, cyn cynnal unrhyw brofion i Brofi Cyfarpar Cludadwy.

Cysylltwch â: CAVS ar 01267 245 555, neu e-bostiwch admin@cavs.org.uk i gael gwybod mwy am sut i logi’r offer. CAVS, Y Mwnt, 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1JT.

Share