Gweithiwr Cefnogi Peripatetig x 2 @ Hafan Cymru

Gweithiwr Cefnogi Peripatetig x 2 @ Hafan Cymru

Gweithiwr Cefnogi Peripatetig

Dde Cymru x2

37 yr wythnos

£17,200 pro rata  y flwyddyn – £17,721 pro rata  ar ôl gorffen cyfnod prawf  llwyddiannus

CYF: 84PSWS

Cymraeg hanfodol: Dymunol

Parhaol

Cynorthwy-ydd Cymorth Peripatetig

Dde Cymru

37 yr wythnos

£16,260 pro rata  y flwyddyn – £16,400

pro rata  ar ôl gorffen cyfnod prawf  llwyddiannus

CYF: 85PSAS

Cymraeg Hanfodol: Dymunol

Parhaol

Dyddiad cau  Canol dydd  12:00 4.12.17

Cyfweliadau 
Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

Sy’n ofynnol are gyfer y swydd: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch & rhestr ar gyfer gweithlu plant & oedolion

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: www.hafancymru.co.uk

Share