Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth Peripatetig

Hafan Cymru: Gweithiwr Cymorth Peripatetig

ARDAL: Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a
Abertawe

ORIAU: 37 yr wythnos

CYFLOG: £17,200 yn codi i £17,721 ar ôl gorffen cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus

Parhaol
CYF: 73.PSW

Dyddiad Cau: Canol dydd 18/02/2019
Cyfweliadau: 28/02/2019

Mae’r swyddi yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

YDYCH CHI EISIAU GWEITHIO AR GYFER SEFYDLIAD BLAENGAR, DEINAMIG & SY’N EDRYCH l’R DYFODOL? YDYCH CHI EISIAU GWNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL ERAILL?

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i:

https://www.hafancymru.co.uk/career-opportunities/

Share