Plant Dewi: Gweithiwr Tadau

Plant Dewi: Gweithiwr Tadau

Yng Nghanolfan Deuluol Porth y Tywyn
24 awr yr wythnos
£11573 y flwyddyn
Yn ofynnol ar gyfer y swydd: cymhwyster perthnasol neu brofiad sylweddol
mewn addysg, iechyd, gofal cymdeithasol neu datblygiad cymunedol a/neu
weithio gyda rhieni a phlant ifanc.

I gael pecyn cais, danfonwch e-bost christina@plantdewi.co.uk
Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Geirdaon
Dyddiad cau: Gwener 12 March 2021
Ariennir gan y Loteri Cenedlaethol drwy gyfrwng y Gronfa Gymunedol am dair mlynedd

Share