Plant Dewi Rheolwr Canolfannau Teuluol

Plant Dewi Rheolwr Canolfannau Teuluol

Wedi ei leoli yn Stryd Goch Caerfyrddin

Cyflog gwirioneddol: £19702 y flwyddyn (22 awr/wythnos)

Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i wella cyfleoedd a bywydau plant rhwng 0 ac 11 oed yn eu cymunedau lleol.

Dyddiad cau: 7 Ionawr 2019

I wneud cais am y swydd hon ewch i www.plantdewi.org.uk lle gallwch chi lawrlwytho’r ffurflenni dan ‘Newyddion’.

Share