Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Plant Dewi: Rheolwr Swyddfa

Rheolwr Swyddfa
18 awr yr wythnos
Yng Nghaerfyrddin/Adre
£15,249 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)

Mae profiad o fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch a datblygu a gweithredu polisiau yn hanfodol.
Mae hon yn swydd newydd i oruchwylio’r safleoedd, iechyd a diogelwch, yswiriadau a datblygu a gweithredu polisiau er mwyn cynnal safon uchel.

I gael pecyn cais, danfonwch ebost i christina@plantdewi.co.uk neu ffonio; 01267 221551
Dyddiad cau: 7fed Rhagfyr 2020
Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Share