Ymgynghorydd Polisi a Sicrwydd

Ymgynghorydd Polisi a Sicrwydd

Ymgynghorydd Polisi a Sicrwydd

Pwrpas y rôl yw i darparu gwasanaeth cymorth a chyngor proffesiynol, rhagweithiol ac effeithiol i’r Comisynydd Heddlu a Throseddu er mwyn caniatáu iddo gyflenwi ei gyfrifoldebau statudol, gan arwain ar weithgarwch craffu yn arbennig.

Bydd y broses o ddethol rhestr fer yn digwydd ar Chwefror 16 2018

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Chwefror 23 2018

  • Lleoliad: SCHTh, Pencadlys yr Heddlu
  • Cyflog: Graddfa Gyflog G – SS36 i SS39 – £32,778 i £35,451
  • Cyfeirnod Swydd: OPCC040118
  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Canol Dydd 15.02.2018
  • Pecyn: Llawn amser (37 awr yr wythnos)

Swydd ddisgrifiad

Dogfen ymgeisio

 

Share