Rheolwraig/wr Prosiect – Men’s Sheds Cymru (Hafan Cymru)

Rheolwraig/wr Prosiect – Men’s Sheds Cymru (Hafan Cymru)

ORIAU: 30 yr wythnos

CYFLOG: £34,659 per annum pro rata – 0.8 o swydd llawn amser gyda chyflog gwirioneddol o £27,727 per annum)

CYF: 30.PMMS

Cymraegl: Ddymunol

Cyfnod penodol hyd 31.12.20

Swyddfa: Caerfyrddyn

Dyddiad Cau: 11.06.18

Cyfweliadau: 14.06.18

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: www.hafancymru.co.uk

Share